Due diligence bij een fusies plus overnames Proces tussen het bedrijven | Virtual boardroom

Eerder merkten we de strategische beweegredenen met die ertoe kunnen leiden dat een koper zichzelf bezighoudt bij een fusie- en overnametransactie. We moeten ook de verwachtingen met zowel kopers als verkopers begrijpen indien ze zichzelf met de proces bezighouden. De grootste prioriteit met een verkoper is door een handelsbedrijf, een dochteronderneming of dezelfde onderdeel betreffende een handelsbedrijf te sales, voor een hoogst mogelijke vergoeding. Het tweede prioriteit van dataroom due diligence beslist verkoper ben om te verkopen aan de roodkoper die de waarschijnlijkst is om de bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen bij het bedrijf te doen plus de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan het andere zijde is een belangrijkste prioriteit van beslist acquirer, afgezien van strategische redenen, vanwege een entiteit te kopen tegen dezelfde prijs dat zij redelijk vindt. Beslist « eerlijke » kostprijs, zoals waargenomen door dezelfde overnemende partij, is het prijs deze de waarde van de gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij bij staat met lange termijn winst erbij maken voor een strategische investering, ofwel op korte termijn voordat een financiële investering. Daarom is dezelfde acquirer geïnteresseerd in de verminderen met de informatieasymmetrie die is tussen roodkoper en verkoper, en boven het vergroten van het transparantie van het gehele proces. Nu zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven bijna alledaags. Alhoewel strategische verhouding voor dergelijke combinaties talrijk zijn, is de belangrijkste reden voor een dergelijke activiteit u creëren van aandeelhouderswaarde voordat de eigenaren van een samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bureaus samen effectiever zijn dan wanneer ze op zichzelf staan.

vdr provider

Bedrijven nemen percentage aan overnames omdat ze groei nastreven, en sinds overnames kunnen bedrijven sneller groeien later door interne groei. Hoewel niet significant, bestaat er een onderscheid tussen het fundamentele filosofieën van dezelfde fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, bestaat het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd in min of meer dezelfde volgorde. Dat proces moet worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide type transacties instellen met het voorbereidingsfase, gevolgd door het fase inleidend aan een due diligence, de due diligence-fase en de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met u voltooien met de transactie tijdens een sluitingsfase. Een goed begrip van u M ampersand A-proces zijn essentieel aan het begrijpen ook wel van een context waarin dataruimten voorkomen. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet alleen plaats gedurende de due diligence-fase met een fusies en overnames. Integendeel, due diligence ben aan een gang gedurende de hele transactie, bij beginnen voordat het eerste contact zelfs stand zijn gebracht plus wordt voortgezet tot u definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces voor het gebruik van dataruimten, dat u onderwerp is van dit rapport, vindt plaats gedurende de derde fase met een fusies en overnames, de kwasi due diligence-fase. Deze due diligence-fase zijn tot op zekere bult vergelijkbaar betreffende transactie zelfs transactie boven termen met methodologie en aanpak. Dezelfde duidelijk begrip van due diligence en wat het inhoudt zijn essentieel aan een beter begrip van de onderwerpen die later worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, is due diligence de kern van elke fusies plus overnames, plus zonder u due diligence-proces zou genkel enkele transactie ooit zelfs een juist einde beheersen worden gebracht. Due diligence is dezelfde proces waarbij een acquirer zijn « huiswerk » op de doel uitvoert. Zoals men zich karaf voorstellen, ben due diligence een langaanhoudend proces en is het nog lang niets gestandaardiseerd. Due diligence-processen doorlopen sterk uiteen met betrekking tot tig factoren, bijvoorbeeld duur en reikwijdte, plus aantal plus soorten belanghebbend personen, afhankelijk van de branche, grootte, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status van het doelwit.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *